2024 Haziran - 2

24.06.2024
  • Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.06.2024 gün ve 51 sayılı kararıyla onaylanan İlçemiz Ahmetçe Köyü 261 ada 16 parsel numaralı taşınmaza yönelik ile Ekoturizm /Kırsal Turizm Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 24.06.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
    İmar planı, plan raporu ve askı tutanağını indirmek için tıklayınız. 

  • Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.06.2024 gün ve 52 sayılı kararıyla onaylanan İlçemiz halinde Hamdibey Mahallesi 454 ada 7 parsel numaralı taşınmazın güneyinde, 2 ada 376 parsel numaralı taşınmazın kuzey doğusunda, 2 ada 31 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde ve 224 ada 1 parsel numaralı taşınmazın batısında kalan alanda Hamdibey Mahallesi Rekreasyon Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği  3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 24.06.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
    İmar planı, plan raporu ve askı tutanağını indirmek için tıklayınız.