2024 Haziran - 1

14.06.2024
  • Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Fatih mahallesinde bulunan 28/34,28/38,459/1,459/2,459/3 parsel no.lu taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni'nin 10.06.2024 tarih 130 no.lu kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.

    10.06.2024 tarih 130 no.lu kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince 14.06.2024 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (14.06.2024-14.07.2024 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ ) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. (14.06.2024)
    Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.

  • Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Fatih mahallesinde bulunan 126 ada 1 parsel, 229 ada 7-32-34-35-108-109-145-146-157-158-171-172 parseller, 297 ada 1 parsel 298 ada 15-30-33 parsel no.lu taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni'nin 10.06.2024 tarih 129 no.lu kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.

    10.06.2024 tarih 129 no.lu kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince 14.06.2024 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (14.06.2024-14.07.2024 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ ) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. (14.06.2024)
    Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.