2020 Eylül Ayı

 1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 08.09.2020 gün ve 94 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi Hamdibey Mahallesi 481 Ada 1-2-3-4 ve 5 numaralı parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama
  İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/B maddesine istinaden 14.09.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
 2. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 08.09.2020 gün ve 90 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi Fatih Mahallesi 56 Ada 3 Parsele Ait 1/15000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/B maddesine istinaden 14.09.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
 3. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 08.09.2020 gün ve 91 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi Fatih Mahallesi 90 Ada Ve Çevresine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/B maddesine istinaden 14.09.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
 4. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 08.09.2020 gün ve 93 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi Hamdibey Mahallesi 285,286 ve 287 Ada’ya ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/B maddesine istinaden 14.09.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
 5. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 08.09.2020 gün ve 92 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi Ümmühan Mahallesi 469 Ada 1 Parsel ve çevresine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/B maddesine istinaden 14.09.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.