2020 Kasım Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 10.11.2020 gün ve 119 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi  Ümmühan Mahallesi 231 Adaya ait  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine istinaden 18.11.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
  2. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 10.11.2020 gün 121 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık ilçesi Ümmühan Mahallesi 454 ada (eski 63 ada 26,28,33,36,39 ve 42 parseller) 2-3-4-5-6 ve 7 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine istinaden 18.11.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
  3. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 10.11.2020 gün ve116-120 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık ilçesi Batı kesimine ait 1/5000 ölçekli İlave-Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave-Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine istinaden 18.11.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.