2021 Aralık Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 101 sayılı kararıyla onaylanan Hamdibey Fatih ve Ümmühan Mahalleleri  I16-C-14-D-3-A,  I16-C-14-D-1-C,  I16-C-14-D-4-B, I16-C-14-D-4-C,  I16-C-19-A-1-A,  I16-C-19-A-1-B  ve  I16-C-14-D-3-D  paftalarında, yatay 449.014,38-448.998,04 dikey 4387366,93-4387363,71 koordinatları arasında kalan alanda DSİ tarafından tamamlanan dere ıslah hattının plana işlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon Planı Ve 1/1000 Ölçekli Kısmi Revizyon planı3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine istinaden 17.12.2021 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.