2021 Eylül Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 71 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık merkez alanının sektörel dağılımlarının imar planı üzerinde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine istinaden 22.09.2021 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.