2021 Kasım Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.11.2021 tarih ve 95 sayılı kararıyla onaylanan Ekoturizm Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine istinaden 16.11.2021 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.