2021 Mayıs Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 52 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Ayvacık(Çanakkale) İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine istinaden 21.05.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
  2. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 53 sayılı kararıyla onaylanan Hamdibey Mahallesi, I16-C-18-B-2-B paftada, 289 ada 1 nolu parselin batısında, Fatih Mahallesi, I16-C-14-D-4-C paftada, 296 ada 14 nolu parselin güneyinde, Hamdibey Mahallesi, I16-C-13-C-3-C paftada, 416 ada 11 nolu parselin kuzeyinde ve Hamdibey Mahallesi, I16-C-14-D-4-A paftada, 454 nolu adanın doğusunda bulunan alanlarda Trafo alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine istinaden 21.05.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.