2021 Şubat Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.02.2021 gün ve 20 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi  Hamdibey Mahallesi 301 Ada 1 Parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 19.02.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
  2. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.02.2021 gün ve 19 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi Ümmühan Mahallesi 463 Ada 1 Parsel ve 433 ada 2 parsel numaralı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 19.02.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
  3. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.02.2021 gün ve 21 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi  Hamdibey Mahallesi Ümmühan Mahallesi ve Fatih Mahallesinde kısmi yol düzenlemelerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 19.02.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.