2021 Temmuz Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanan Hamdibey Mahallesi 106 Ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine istinaden 12.07.2021 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.