2022 Kasım Ayı

 1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.11.2022 gün ve 68 sayılı kararıyla onaylanan Kayalar Köyü 109,111,112,113 ada ve çevresini kapsayan alanda imar planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 16.11.2022 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
 2. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Hamdibey Mahallesi, 20 ada 22,23,24 parsel numaralı taşınmalarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 07.11.2022 tarih 222 sayılı kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.07.11.2022 tarih 222 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 25. maddesi 3. fıkrası gereğince 25.11.2022 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (25.11.2022-26.12.2022 tarihleri arasında) askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
 3. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Hamdibey Mahallesi, 38 ada 46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 parseller ile 504 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 07.11.2022 tarih 220 sayılı kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.07.11.2022 tarih 220 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 25. maddesi 3. fıkrası gereğince 25.11.2022 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (25.11.2022-26.12.2022 tarihleri arasında) askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
 4. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Hamdibey Mahallesi, 486 ada 8,9,10,11,12,13,14,15 ve 18  numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 07.11.2022 tarih 221 sayılı kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.07.11.2022 tarih 221 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 25. maddesi 3. fıkrası gereğince 25.11.2022 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (25.11.2022-26.12.2022 tarihleri arasında) askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.