2022 Mayıs Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 06.05.2022 gün ve 35 sayılı kararıyla onaylanan Fatih Mahallesi 60 ada 4 parsel numaralı taşınmazın güneyinde 450 ada 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda ve 60 ada 22 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanın planlanması ve Ümmühan Mahallesi 132 ada ve çevresini ilgilendiren alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 12.05.2022 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.