2023 Haziran Ayı

 1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 02.06.2023 gün ve 42 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık(ÇANAKKALE) Fatih Mahallesi 453,228,229,297,298 ada ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 15.06.2023 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
 2. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 02.06.2023 gün ve 43 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık(ÇANAKKALE) Ümmühan Mahallesi 393,394,395,396,397,398 ada ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 15.06.2023 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
 3. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Hamdibey mahallesinde bulunan 483 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,47,48,49,52,53,119,120,121,138,139,140,141,142,178 ve 188 numaralı taşınmalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 29.05.2023 tarih 102 no.lu kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.29.05.2023 tarih 102 no.lu kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 20.06.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (20.06.2023-20.07.2023 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ ) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.
 4. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Hamdibey mahallesinde bulunan 38 ada 19,20,22,23,24,25,26,27,37 parseller, 40 ada 1,2,3,9,10,11,12,22,23,26,35,36,37,38,45,46,47,48,49 numaralı taşınmalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 05.06.2023 tarih 103 no.lu kararı ile onaylanıp askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.05.06.2023 tarih 103 no.lu kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 23.06.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (23.06.2023-23.07.2023 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ ) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.
 5. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Hamdibey mahallesi, 490 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller ile 238 ada 1 numaralı parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 19.06.2023 tarih 111 no.lu kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.Belediye Encümeni’nin 19.06.2023 tarih 111 no.lu kararı ile onaylanan imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 26.06.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (26.06.2023-26.07.2023 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ )  eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.
 6. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Kayalar köyü, 109 ada 121,122,123,124,125,128,129 parseller ile 113 ada 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,51,52,53,56 numaralı taşınmalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 10.04.2023 tarih 66 no.lu kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmişti.Bahse konu uygulamaya muhtelif şahıslar tarafından itiraz edildiği, yapılan itirazlar 12.06.2023 tarih 108 sayılı Encümen Kararı ile değerlendirilerek, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 26.06.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (26.06.2023-26.07.2023 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ )  eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.