2023 Mart Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.03.2023 gün ve 20 sayılı kararıyla onaylanan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale İşletme Müdürlüğünün 05.07.2022 tarih ve 12782 sayılı kurum görüşü doğrultusunda Güncel Enerji Nakil Hatlarının Meri Plana İşlenerek Çevresinin Düzenlenmesine ait İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 10.04.2023 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.