2023 Nisan Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.04.2023 gün ve 29 sayılı kararıyla onaylanan Fatih Mahallesi 6 ada 30-31 parseller G-RES Projesi Kapsamında Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesine ait ‘’Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 18.04.2023 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
  2. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Fatih Mahallesi, 52 ada 7,51 parseller, 294 ada 15,17 parsel numaralı taşınmalarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 20.02.2023 tarih 40 sayılı kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir. 20.02.2023 tarih 40 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 14.04.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (14.04.2023-15.05.2023 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ )  eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.