2023 Ocak Ayı

 1. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz,
  Fatih Mahallesi, 58 ada 3,5 parseller,59 ada 5,7,9 parseller,94 ada 1,2,3 parseller,95 ada 1 no.lu parsel, 97 ada 2,3,4,11,16,17,26,27,28,29,34,35,42,51 parsel numaralı taşınmalarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 02.01.2023 tarih 9 sayılı kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.
  02.01.2023 tarih 9 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 13.01.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (13.01.2023-13.02.2023 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ )  eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.
 2. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz,
  Ümmühan Mahallesi, 102 ada 3,4,5,7 parseller,315 ada 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,18,19,20 parseller,324 ada 25,36,41 parseller,450 ada 1 no.lu parsel, 459 ada 2,4 parseller,461 ada 1,2,3 parseller,462 ada 1,2,3,4,5 parseller,468 ada 1 no.lu parsel,469 ada 1,2 no.lu parsel numaralı taşınmalarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 02.01.2023 tarih 7 sayılı kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.
  02.01.2023 tarih 7 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 13.01.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (13.01.2023-13.02.2023 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ )  eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.
 3. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Fatih Mahallesi, 52 ada 3,7,13,14,15,16,17,51,64,65,70 parseller ile 303 ada 113,117,118,123,138,141,142,146,147,148,149,150,151 numaralı taşınmalarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 02.01.2023 tarih 8 sayılı kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.
  02.01.2023 tarih 8 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 13.01.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (13.01.2023-13.02.2023 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ )  eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.
  Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.