STRATEJİK PLANLARIMIZ

 BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN 2020-2024 STRATEJİK PLAN

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR, MODERN, KALİTELİ VE PLANLI BİR İLÇE OLUŞTURMAK

İlçe Tarihi, Doğal Yapısını Koruyarak Düzenli ve Planlı Gelişimini Sağlamak,

İmar İş ve İşlemlerini İlgili Mevzuatlara Uygun Olarak Gerçekleştirmek

Kentsel Dönüşüm Süreçlerini Mevzuata Uygun Gerçekleştirmek Hedef

İlçenin İhtiyaçları Doğrultusunda Projeler Hazırlamak, Fiziki Şartları İyileştirmek ve Hizmet Binaları Tesis Etmek

Aktif Yeşil Alanları ve Donatıları ile Yeşil Merkezli Nefes Alan, Doğa Dostu Bir Kartal Oluşturmak

Gürültü, Çevre ve Hava Kirliliğini Azaltmak

Çevre Bilincini Artırmak, Katı ve Geri Dönüşebilir Atıkları Kaynağında Ayrı Toplayarak Sıfır Atıklı ve Temiz Bir Kent Olmak

KENTİN SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF VE EKONOMİK GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK

Çocukların Fiziksel, Zihinsel ve Ruhsal Gelişimini Desteklemek

Yaşlılar ve Engelliler İçin Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak

Kadınları Sosyoekonomik Yönden Desteklemek

Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarını Karşılamak

Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri ile Toplumsal Gelişimi Desteklemek

Ortak Duyguları Paylaşarak Komşuluk ve Dayanışma Kültürünü Yaygınlaştırmak

SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE HUZURLU BİR AYVACIK OLUŞTURMAK

Koruyucu, Önleyici ve Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri Sunmak

Denetimler ile Kentin ve Toplumun Düzenine ve Güvenliğine Katkı Sağlamak

Afetlere Karşı Toplumu Bilinçlendirmek

KURUMSAL GELİŞİMİ ARTIRMAK

Güncel Teknoloji Altyapısını En Etkin Şekilde Kullanmak ve Gelecek İhtiyaçlara Yönelik Modernizasyonu Sağlamak

Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ile Etkin Mali Yönetim Sistemini Uygulamak

Mevzuata Uygun İşleyişin Sağlanması İçin Gerekli Denetimleri Yapmak

Hukuki Süreçleri Yönetmek

Taşınır ve Taşınmaz Envanterini Yönetmek ve Geliştirmek

Karar Alma Süreçlerini Etkin Yürütmek