İş Yeri İhale İlanı

 

 

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1- İlçemiz Ümmühan ve Hamdibey Mahallelerinde aşağıda adres ve bilgileri yazılı mülkiyeti belediyemize ait 7 (yedi) adet işyeri ve yer(ATM, Büfe yeri), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

 

2- İhale 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3- İhale yerleri adres ve bilgileri;

a. Ümmühan Mahallesi Ünal Caddesi No:6D (465 ada, 1 parsel) adresindeki işyerinin, aylık ihale kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı ise 540,00-TL dir.

b. Ümmühan Mahallesi Ünal Caddesi No:6F (465 ada, 1 parsel) adresindeki işyerinin, aylık ihale kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı ise 540,00-TL dir.

c. Hamdibey Mahallesi Mustafa Enengin ve Ahlatçeşme Caddeleri kesişiminde (49 ada, 4 parsel önü) bulunan boşluk alanda yaklaşık 6,5 m2 miktarındaki ATM yerinin, aylık ihale kira bedeli 750,00-TL ihale geçici teminatı ise 810,00-TL dir.

d. Ümmühan Mahallesi Tok Caddesi Hükümet Konağı yan girişi tarafında (148 ada, 6 ve 7 parseller kesişimi önü) bulunan boşluk alanda yaklaşık 7,5 m2 miktarındaki Büfe yerinin, aylık ihale kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı ise 540,00-TL dir.

e. Ümmühan Mahallesi Ünal Caddesi No:6B ve 6C (465 ada, 1 parsel) adresindeki iki adet işyerinin birleşiminden oluşan işyerinin, aylık ihale kira bedeli 850,00-TL ihale geçici teminatı ise 918,00-TL dir.

f. Ümmühan Mahallesi Edremit Caddesi Atatürk Kültür Parkı içi No:2 (149 ada, 4 parsel) adresindeki işyerinin, aylık ihale kira bedeli 2000,00-TL ihale geçici teminatı ise 2160,00-TL dir.

g. Ümmühan Mahallesi Müze Sokak No:1 (463 ada, 1 parsel) adresindeki işyerinin, aylık ihale kira bedeli 750,00-TL ihale geçici teminatı ise 810,00-TL dir.

 

İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

5- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 29.07.2020 günü saat 14.00‘e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.

 

6- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.