İş Yeri İhale İlanı

 

 

 

 

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1- İlçemiz Ümmühan Mahallesi Edremit ve Tok Caddelerinde mülkiyeti belediyemize ait boş durumda bulunan aşağıda bilgileri yazılı işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile kiraya verilecektir.

 

2- İhale 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3- İhale yerleri bilgileri ve bedelleri;

a. Ümmühan Mahallesi Edremit Caddesi Otogar içi No:12/3A (463 ada, 1 parsel) adresindeki işyeri(acente/bilet satış yeri) 3 (üç) yıllığına, aylık kira bedeli 850,00-TL, ihale geçici teminatı 920,00-TL den,

b. Ümmühan Mahallesi Tok Caddesi No:27 (148 ada, 11 parsel) adresindeki işyeri 3 (üç) yıllığına, aylık kira bedeli 650,00-TL, ihale geçici teminatı 705,00-TL den,

 

4- İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

5- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 20.07.2020 günü saat 14.00‘a kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik fotokopisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yolcu taşımacılığı için alınan F1 veya F2 yetki belgelerinden biri(otogar içi acente/bilet satış yerinin ihalesine katılacaklardan), Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.

 

6- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.