İMAR ASKI PANOSU

2023 Ocak Ayı

13.01.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Ocak Ayı Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Fatih Mahallesi, 58 ada 3,5 parseller,59 ada 5,7,9 parseller,94 ada 1,2,3 parseller,95 ada 1 no.lu parsel, 97 ada 2,3,4,11,16,17,26,27,28,29,34,35,42,51

2022 Eylül Ayı

07.09.2022 / 2022 İmar Askı Panosu 2022 Eylül Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 02.09.2022 gün ve 56 sayılı kararıyla onaylanan 38 ada 22 parsel, 40 ada 1-2 ve 3 parseller ile çevresini kapsayan 1/5000 Ölçekli İlave Ve Kısmı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000

2022 Haziran Ayı

27.06.2022 / 2022 İmar Askı Panosu 2022 Haziran Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 03.06.2022 gün ve 42 sayılı kararıyla onaylanan Fatih Mahallesi 59 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 15.06.2022

2022 Mayıs Ayı

12.05.2022 / 2022 İmar Askı Panosu 2022 Mayıs Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 06.05.2022 gün ve 35 sayılı kararıyla onaylanan Fatih Mahallesi 60 ada 4 parsel numaralı taşınmazın güneyinde 450 ada 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda ve 60 ada 22 parsel

2022 Ocak Ayı

17.01.2022 / 2022 İmar Askı Panosu 2022 Ocak Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin Ahmetçe Köyü 256 ada 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik ‘Eko Turizm Amaçlı’  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı imar

2021 Aralık Ayı

17.12.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Aralık Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 101 sayılı kararıyla onaylanan Hamdibey Fatih ve Ümmühan Mahalleleri  I16-C-14-D-3-A,  I16-C-14-D-1-C,  I16-C-14-D-4-B, I16-C-14-D-4-C,  I16-C-19-A-1-A,  I16-C-19-A-1-B 

2021 Kasım Ayı

16.11.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Kasım Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.11.2021 tarih ve 95 sayılı kararıyla onaylanan Ekoturizm Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine

2021 Eylül Ayı

22.09.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Eylül Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 71 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık merkez alanının sektörel dağılımlarının imar planı üzerinde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım

2021 Temmuz Ayı

12.07.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Temmuz Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanan Hamdibey Mahallesi 106 Ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine

2021 Mayıs Ayı

21.05.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Mayıs Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 52 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Ayvacık(Çanakkale) İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine

Diğer Sayfalar : 12