İMAR ASKI PANOSU

2024 Şubat

20.02.2024 / 2024 İmar Askı Panosu 2024 Şubat Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.02.2024 gün ve 16 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık(ÇANAKKALE) Fatih Mahallesi 459 ada ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve  1/1000 Ölçekli

2024 Ocak Ayı

15.01.2024 / 2024 İmar Askı Panosu 2024 Ocak Ayı Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Hamdibey mahallesi, 38 ada 71-72-73 parseller, 40 ada 63-64 parseller, 527 ada 1-2-3-4-5 parseller,542 ada 1-2-3-4-5 parsellerde 3194 sayılı

2023 Haziran Ayı

15.06.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Haziran Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 02.06.2023 gün ve 42 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık(ÇANAKKALE) Fatih Mahallesi 453,228,229,297,298 ada ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve

2023 Mayıs Ayı

02.05.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Mayıs Ayı Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Hamdibey mahallesinde bulunan 463 ada 3,4,8,9,10,11,12 parseller, 464 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 465 ada 1 parsel, 466 ada 1,2,3,4,5,6,7,8

2023 Nisan Ayı

18.04.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Nisan Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.04.2023 gün ve 29 sayılı kararıyla onaylanan Fatih Mahallesi 6 ada 30-31 parseller G-RES Projesi Kapsamında Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesine ait ‘’Yenilenebilir

2023 Mart Ayı

10.04.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Mart Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.03.2023 gün ve 20 sayılı kararıyla onaylanan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale İşletme Müdürlüğünün 05.07.2022 tarih ve 12782 sayılı kurum görüşü doğrultusunda

2023 Ocak Ayı

13.01.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Ocak Ayı Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Fatih Mahallesi, 58 ada 3,5 parseller,59 ada 5,7,9 parseller,94 ada 1,2,3 parseller,95 ada 1 no.lu parsel, 97 ada 2,3,4,11,16,17,26,27,28,29,34,35,42,51

2022 Kasım Ayı

25.11.2022 / 2022 İmar Askı Panosu 2022 Kasım Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.11.2022 gün ve 68 sayılı kararıyla onaylanan Kayalar Köyü 109,111,112,113 ada ve çevresini kapsayan alanda imar planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden

2022 Eylül Ayı

07.09.2022 / 2022 İmar Askı Panosu 2022 Eylül Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 02.09.2022 gün ve 56 sayılı kararıyla onaylanan 38 ada 22 parsel, 40 ada 1-2 ve 3 parseller ile çevresini kapsayan 1/5000 Ölçekli İlave Ve Kısmı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000

2022 Haziran Ayı

27.06.2022 / 2022 İmar Askı Panosu 2022 Haziran Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 03.06.2022 gün ve 42 sayılı kararıyla onaylanan Fatih Mahallesi 59 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 15.06.2022

Diğer Sayfalar : 12