İMAR ASKI PANOSU

2021 Temmuz Ayı

12.07.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Temmuz Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanan Hamdibey Mahallesi 106 Ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine

2021 Mayıs Ayı

21.05.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Mayıs Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 52 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Ayvacık(Çanakkale) İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine

2021 Şubat Ayı

19.02.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Şubat Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.02.2021 gün ve 20 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi  Hamdibey Mahallesi 301 Ada 1 Parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

2020 Kasım Ayı

18.11.2020 / 2020 İmar Askı Panosu 2020 Kasım Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 10.11.2020 gün ve 119 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi  Ümmühan Mahallesi 231 Adaya ait  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun

2020 Eylül Ayı

06.10.2020 / 2020 İmar Askı Panosu 2020 Eylül Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 08.09.2020 gün ve 94 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi Hamdibey Mahallesi 481 Ada 1-2-3-4 ve 5 numaralı parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği