İMAR ASKI PANOSU

2020 Eylül Ayı

06.10.2020 / 2020 İmar Askı Panosu 2020 Eylül Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 08.09.2020 gün ve 94 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi Hamdibey Mahallesi 481 Ada 1-2-3-4 ve 5 numaralı parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği