2021 İmar Askı Panosu

2021 Aralık Ayı

17.12.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Aralık Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 101 sayılı kararıyla onaylanan Hamdibey Fatih ve Ümmühan Mahalleleri  I16-C-14-D-3-A,  I16-C-14-D-1-C,  I16-C-14-D-4-B, I16-C-14-D-4-C,  I16-C-19-A-1-A,  I16-C-19-A-1-B 

2021 Kasım Ayı

16.11.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Kasım Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.11.2021 tarih ve 95 sayılı kararıyla onaylanan Ekoturizm Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine

2021 Eylül Ayı

22.09.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Eylül Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 71 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık merkez alanının sektörel dağılımlarının imar planı üzerinde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım

2021 Temmuz Ayı

12.07.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Temmuz Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanan Hamdibey Mahallesi 106 Ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine

2021 Mayıs Ayı

21.05.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Mayıs Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 52 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Ayvacık(Çanakkale) İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine

2021 Şubat Ayı

19.02.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Şubat Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.02.2021 gün ve 20 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi  Hamdibey Mahallesi 301 Ada 1 Parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı