2021 İmar Askı Panosu

2021 Şubat Ayı

19.02.2021 / 2021 İmar Askı Panosu 2021 Şubat Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 09.02.2021 gün ve 20 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık İlçesi  Hamdibey Mahallesi 301 Ada 1 Parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı