2023 İmar Askı Panosu

2023 Haziran Ayı

15.06.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Haziran Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 02.06.2023 gün ve 42 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık(ÇANAKKALE) Fatih Mahallesi 453,228,229,297,298 ada ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve

2023 Mayıs Ayı

02.05.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Mayıs Ayı Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Hamdibey mahallesinde bulunan 463 ada 3,4,8,9,10,11,12 parseller, 464 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 465 ada 1 parsel, 466 ada 1,2,3,4,5,6,7,8

2023 Nisan Ayı

18.04.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Nisan Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.04.2023 gün ve 29 sayılı kararıyla onaylanan Fatih Mahallesi 6 ada 30-31 parseller G-RES Projesi Kapsamında Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesine ait ‘’Yenilenebilir

2023 Mart Ayı

10.04.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Mart Ayı Ayvacık Belediyesi Meclisinin 07.03.2023 gün ve 20 sayılı kararıyla onaylanan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale İşletme Müdürlüğünün 05.07.2022 tarih ve 12782 sayılı kurum görüşü doğrultusunda

2023 Ocak Ayı

13.01.2023 / 2023 İmar Askı Panosu 2023 Ocak Ayı Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Fatih Mahallesi, 58 ada 3,5 parseller,59 ada 5,7,9 parseller,94 ada 1,2,3 parseller,95 ada 1 no.lu parsel, 97 ada 2,3,4,11,16,17,26,27,28,29,34,35,42,51