Kiralık İş Yeri İlanı

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

1- İlçemiz Ümmühan Mahallesi Edremit Caddesi Otogar içinde ve ilçemizin değişik yerlerindeki mülkiyeti belediyemize ait şuan kirada bulunan 6 (altı) adet işyeri ve yerin(eğitim alanı), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 30 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhale bedelleri;

  1. Ümmühan Mah. Edremit Cad. No:12/1 (433 ada, 1 parsel) adresindeki işyerinin, aylık kira bedeli 470,00-TL ihale geçici teminatı 510,00-TL dir.
  2. Ümmühan Mah. Edremit Cad. No:12 (433 ada, 1 parsel) adresindeki işyerinin, aylık kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı 540,00-TL dir.
  3. Ümmühan Mah. Edremit Cad. No:12/3 (433 ada, 1 parsel) adresindeki işyerinin, aylık kira bedeli 470,00-TL ihale geçici teminatı 510,00-TL dir.
  4. Ümmühan Mah. Edremit Cad. No:14B (433 ada, 2 parsel) adresindeki işyerinin, aylık kira bedeli 300,00-TL ihale geçici teminatı 325,00-TL dir.
  5. Ümmühan Mah. Ünal Cad. No:6E (54 ada, 17 parsel) adresindeki işyerinin, aylık kira bedeli 400,00-TL ihale geçici teminatı 435,00-TL dir.
  6. Ümmühan Mahallesi 63 ada, 60 parselde sürücü eğitim alanı olarak kullanılan taşınmazın, aylık kira bedeli 370,00-TL ihale geçici teminatı 400,00-TL dir.
  7. İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
  8. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 30.09.2019 günü saat 14.00’e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların Noter tasdikli olmak kaydı ile yetkilisinin işlem yılını kapsayan yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesini, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.
  9. İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlan Olunur.