Sanayi Sitesi İşyeri İlanı

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

1- İlçemiz Fatih Mahallesi Ezine Caddesi No:102 (55 ada, 4 parsel) adresinde daha önce teneke kutu fabrikası olarak kullanılan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazda oluşturulan aşağıda bilgileri yazılı boş durumdaki 3 (üç) adet işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 07 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhale bedelleri;

  1. Fatih Mah. Ezine Cad. No:102B (55 ada, 4 parsel) adresinde boş durumdaki işyerinin, aylık kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı 540,00-TL dir.
  2. Fatih Mah. Ezine Cad. No:102D (55 ada, 4 parsel) adresinde boş durumdaki işyerinin, aylık kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı 540,00-TL dir.
  3. Fatih Mah. Ezine Cad. No:102E (55 ada, 4 parsel) adresinde boş durumdaki işyerinin, aylık kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı 540,00-TL dir.

4- İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 07.10.2019 günü saat 14.00’e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların Noter tasdikli olmak kaydı ile yetkilisinin işlem yılını kapsayan yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesini, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.

6- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.