Sayılarla Ayvacık

Nüfus Erkek Kadın
34.549 17.569  16.980

 

 

Nüfus Dağılımı Merkez  Kırsal
34.549 9.743 24.379

 

 

İlçe Yüzölçümü
873,39 kM2

 

 

Sahil Şeridi
83 KM

 

Ormanlık Alan
%52